UAB "Biotecha"

Antakalnio g. 36,
10305 Vilnius, Lietuva
tel: +370 5 270 9055 
El. paštas: info@biotecha.lt

Analüütiline kromatograafia

Juba alates kromatograafia kasutuselevõtust pakub Merck tooteid, mis on kromatograafiatehnoloogia arengus asendamatud. Tähelepanu pööratakse just klientidele ja üksikute projektide arendamisele. Aastatepikkune kogemus kinnitab, et kui üks projekt on olnud edukas, võetakse uue projekti ajal kasutusele juba olemasolevad teadmised ja arenetakse edasi. Ettevõte Merck on praegu üks turuliidritest vedelikkromatograafia valdkonnas, arendades pidevalt sorbentide, analüütiliste ja preparatiivsete kolonnide, proovide ettevalmistamise, õhukese kihi kromatograafia ja biokromatograafia tooteid.

Analüütiline HPLC

Aastaid on Merck pakkunud kõrgeima kvaliteediga HPLC eraldamise vahendeid ja HPLC kolonne. Ka kõige keerulisematele teadusuurimustele, kvaliteedikontrollile, keskkonna, kliinilise ja biokeemilise analüüsi tarvis teostatakse HPLC eraldamine usaldusväärselt. Merck HPLC kolonni tuntuimad kaubamärgid: LiChrosorb®, LiChrospher®, Superspher®.

Gaasikromatograafia

Vaatamata pidevatele uuendustele analüütilise keemia vallas, on gaasikromatograafia jätkuvalt üks peamisi analüüsimeetodeid. Ükski teine analüüsimeetod ei saa kombineerida korraga kiirust ja tundlikkust. Lai spekter ülipuhtaid lahuseid ja standardeid, mis on kohandatud suure tundlikkusega materjalidele, näiteks pestitsiidide jäägid ja jäljed; samuti gaaskromatograafias kasutatavad lahustid, standardsed lahused ja derivatiseerimise reagendid.  

Ioonkromatograafia

Ioonkromatograafias kasutatakse regulaarselt kalibreerimislahuseid. Selleks on Merck suur hulk erinevaid lahendusi. Uuemad ioonkromatograafia pakkumised on mitme elemendi lahendused keskkonna analüüsiks. Uued standardsed lämmastiku ja fosfori lahused on paremad kui traditsioonilised nitraatide ja fosfaatioonide lahused. Kõik ioonkromatograafia standardlahused, välja arvatud fluori lahused, vastavad NIST-ile (National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA).

Kromatograafia liikuvad faasid

Analüütiline HPLC on saavutanud teadus- ja arendustegevuse, farmaatsia kvaliteedikontrolli ja keskkonnaanalüüsi protsessides juhtiva positsiooni. Erinevate protsesside hulk esitab kasutatavatele lahustitele kõrgeid nõudmisi. Et saada HPLC ja TLC kromatograafias täpseid tulemusi, on väga oluline, et kasutatavad lahustid oleksid väga puhtad, neelaksid vähe UV-d, oleksid madala happesuse ja aluselisusega ja väikeste aurumisjääkidega. Nendele nõuetele vastavad ideaalselt Merck LiChrosolv® lahustid. LiChrosolv® lahusteid kasutatakse vedelikkromatograafiaks ja massispektromeetriaga vedelikkromatograafiaks. Prepsolv® lahusteid kasutatakse preparatiivseks kromatograafiaks, LiChropur® reaktiive analüütiliseks HPLC-ks.

Proovide ettevalmistamine kromatograafiaks

Selleks, et saaks kasutada kõiki kromatograafia võimalusi, peab proov olema optimaalselt ettevalmistatud. Proovi kvaliteetne ja spetsiifiline ettevalmistus tagab ratsionaalse, ökonoomse ja sisuka analüüsi. Et hõlbustada teie tööd ja tagada usaldusväärsed tulemused, pakub Merck Extrelut® sorbente, vedelik-vedelik ekstraktsiooniks kasutatavaid kolonne, LiChrolut® sorbente ja kolonnide kassette tahke faasi ekstraktsiooniks. LiChrospher® ADS on kolmas tootesari proovide ettevalmistamiseks, mis on mõeldud LC-integreeritud, automatiseeritud proovide ettevalmistamiseks.

Õhukese kihi kromatograafia

Õhukese kihi kromatograafia (TLC) meetod on lihtne, kiire ja väga mitmekülgne laia spektriga materjalide uurimiseks. Olles õhukese kihi kromatograafia teerajaja, pakub Merck laias valikus uusi ja usaldusväärseid tooteid. Nii manuaalsel kui ka automaatsel kõrgekvaliteedilisel TLC-l on mitmeid eeliseid: vähendab kulusid,  lihtsustab tööprotsessi, analüüsib mitut proovi samaaegselt ja samadel tingimustel, proovide ettevalmistamine ja analüüs on lihtsalt korratav. TLC on kergesti kohandatav preparatiivse PLC skaalaga.

2020.07.14 10:07 Atspausdinta iš UAB "Biotecha" tinklalapio.
Adress: http://www.biotecha.lt/