UAB "Biotecha"

Antakalnio g. 36,
10305 Vilnius, Lietuva
tel: +370 5 270 9055 
El. paštas: info@biotecha.lt

Drošības risinājumi HPLC laboratorijai

Kā HPLC laboratorijā samazināt bīstamību veselībai?

Katrā laboratorijā īpaša uzmanība jāvelta kaitīgajām vielām. Laboratoriju darbinieki, ikdienā strādājot ar ķīmiskām vielām, ir pieraduši pie pastāvīgas bīstamības, tāpēc bieži vien pat neaizdomājas un neievēro drošības prasības darbā ar kaitīgām vielām. Laboratorijās var redzēt ar foliju pārklātu eluentu pudeli vai atkritumu konteinerā ķīmisko vielu vāciņus. Bet vai tā tiešām būtu jāstrādā? Kā laboratorijā samazināt bīstamību darbinieku veselībai?

S.C.A.T. SafetyCap (angļu val.) korķi šķīdinātāju glabāšanai analītiskajās un preparatīvajās HPLC laboratorijās ir drošs un praktisks risinājums. Šiem korķiem ir ventilis ieplūstošajam gaisam un līdz pat sešiem savienojumiem, kas paredzēti šķidrumiem.

 

 

Gaisa ventilis darbojas kā kontrolventilis un filtrē ieplūstošo gaisu, bloķējot kaitīgus šķīdinātāja tvaikus, lai tie paliktu pudeles iekšienē, tā pasargājot darbiniekus no piesārņotā gaisa iekļūšanas elpceļos. Arī membrānu filtrs pasargā pudelē esošo šķīdinātāju no gaisa iekļūšanas un šķīdinātāja sastāva izmaiņām.

SafetyCap savienojumi nodrošina, ka savienojošās caurulītes hermētiski piespiežas un šķīdinātāja padeve notiek netraucēti. SafetyCap korķus var viegli pārlikt uz citām šķīdinātāju pudelēm, kurās uzstādīta caurulīšu sistēma. Pateicoties hermētiskajiem savienojumiem, tiek novērsta šķīdinātāja piesārņošana un padarītas lēnākas jauktu šķīdinātāju sastāva izmaiņas, kas var ietekmēt rezultātus.

Tāpat ir svarīga droša atkritumu likvidēšana, jo atkritumu konteineros no atkritumiem var veidoties nekontrolējami indīgi maisījumi. S.C.A.T. SafetyWasteCap korķi atkritumiem (angļu val.) ir īpaši efektīvi dažāda diametra savienojumu dēļ, jo pie viena atkritumu konteinera var pievienot vairākas atšķirīgas sistēmas.

Tomēr vissvarīgākais, ka atkritumu korķiem SafetyWasteCaps ir aktīvo oglekļa gāzu izplūdes filtrs, kas attīra izplūstošo gaisu, tā samazinot laboratorijas gaisa piesārņojumu.

Pilnveidojiet hromatogrāfijas rezultātus, novēršot laika zaudējumus, kas rodas no šķīdinātāju koncentrācijas svārstībām izgarošanas laikā.

Sargā veselību. Izmantojot S.C.A.T. SafetyCaps korķus, gaisa piesārņojumu laboratorijā var būtiski samazināt. Mērījumi, kas tika veikti akreditētās laboratorijās, parādīja, ka gaisa piesārņojums telpā ir samazinājies par 73 %.

Ietaupa naudu. Izmantojot S.C.A.T. SafetyCaps korķus, izvairīsieties no ķīmisko vielu noplūdes un nonākšanas atkritumos. Tas ir īpaši svarīgi, kad tiek izmantotas dārgas ķīmiskas vielas.

Optimizē darba procesus. S.C.A.T. korķi tiek ražoti bez caurulītēm, kas var sagriezties, tāpēc pat tad, ja izmantojat vairākus savienojumus, tvertnes var ātri nomainīt.

Aizsargā vidi. Izmantojot šos līdzekļus, sniegsiet savu ieguldījumu vides aizsardzības nodrošināšanā.

Ja, strādājot HPLC laboratorijā, ir parādījušās neparastas rādītāju novirzes, kas izpaužas kā: 

  • smaiļu šķelšanās;
  • pirmo smaiļu kropļošana;
  • nespecifiskas mijiedarbības;
  • papildu smailes;
  • vielu aizturēšanas laiku nobīde;
  • pēkšņas aizturēšanas izmaiņas;
  • bāzes līnijas nestabilitāte;
  • platas smailes vai smaiļu paplašināšanās;
  • izšķirtspējas samazināšanās.

Domājams, ka iemesli būs saistīti ar mobilās fāzes sastāva izmaiņām. Ja, strādājot ar ierasto metodi, novērojama visu smaiļu izmaiņas vienā virzienā, tas rāda izmaiņas mobilās fāzes šķīdumā. Tādas izmaiņas visbiežāk izraisa vismaz viena mobilās fāzes komponenta samazināšanās, kas rodas izgarošanas vai nepienācīgu samaisīšanas procedūru dēļ.

Ja novērojama izvēlēto smaiļu aizturēšanas laika nobīde, visbiežāk šīs problēmas iemesls var būt mobilās fāzes pH un bufera koncentrācija. Jonizējamo savienojumu aizturēšanas laiks, atkarībā no pKa, var manīties līdz 10 %, kad mobilās fāzes pH mainās lēni, t. i., par 0,1 uz pH vienību.

2020.07.15 02:07 Izdrukāta no UAB "Biotecha" mājas lapā.
Adress: http://www.biotecha.lt/lv