Kontaktid

Biotecha Eesti OÜ

Liimi 1,
EE-10621 Tallinn, Eesti
Tel.: +372 6597101
Fax: +372 6597100
E-mail: yld@biotecha.ee     

Lahustid

Meie pakutavad orgaanilised lahustid on ette nähtud nii tava kui ka instrumentaalanalüüsiks, need on väga puhtad ja varustatud täpsete tootespetsifikatsioonidega. (PS. Vajadusel projekteerime ja kohaldame väljatõmbesüsteeme vastavalt kasutatavale keemiale järgides vajalikke ohutusnõudeid. Tagame korrektse ja reeglitele vastava dokumentatsiooni).

Lahustite jaotamine kasutusvaldkonna alusel: LiChrosolv® ja Prepsolv®  lahustid vedelikkromograafiaks, Uvasol® lahustid spektroskoopiaks, SupraSolv® ja UniSolv® lahustid gaasikromotograafiaks, MagniSolv ™ deutereeritud lahustid magnetresonantsspektromeetriaks, EMPLURA® lahustid laboritele, EMSURE® ja EMPARTA® lahustid analüüsiks, SeccoSolv® veevabad lahustid.

Gazele 2013   Gazele 2015


© Biotecha UAB, Vilnius, Lithuania, 2013