Kontaktid

Biotecha Eesti OÜ

Liimi 1,
EE-10621 Tallinn, Eesti
Tel.: +372 6597101
Fax: +372 6597100
E-mail: yld@biotecha.ee     

Lisaseadmed- ja vahendid

Laboriseadmed 

Seadmed, mis on vajalikud mikrobioloogiliseks analüüsiks: laminaarkapid, inkubaatorid, kuivatuskapid, kolooniate loendurid, mikroskoobid, keskkondade ettevalmistamise seadmed, kaalud, pH-meetrid, veepuhastussüsteemid, autoklaavid, külmikud jne. 

Ühekordsed vahendid

Petri tassid, kolvid, katseklaasid, külviaasad ja -nõelad, dosaatorid, proovivõtunõud jne.

Gazele 2013   Gazele 2015


© Biotecha UAB, Vilnius, Lithuania, 2013