Kontaktid

Biotecha Eesti OÜ

Liimi 1,
EE-10621 Tallinn, Eesti
Tel.: +372 6597101
Fax: +372 6597100
E-mail: yld@biotecha.ee     

Molekulaarbioloogia lahendused

Uudsed lahendused rakukultuuride ettevalmistamiseks, kasvatamiseks ja analüüsimiseks. Kvaliteetsed laia spektriga Merck antikehad ja immunodetekteerimise komplektid. Kõik genoomika analüüsideks vajalikud vahendid, muuhulgas rekombinantsed polümeraasi- ja transfekteerimisreagendid. Rakkude füsioloogia säilib muutumatuna uue SmartFlare™ RNA tuvastamise tehnoloogia abil.

DNA ettevalmistamine ja kloonimine

Edukas polümeraasi ahelreaktsioon (PCR) on väga oluline tegur, mis määrab DNA järjestust, kui on vaja uurida funktsioone, järjestust, mutatsiooni, transkriptsiooni või geeniekspressiooni. Polümeraasi ahelreaktsioon mõjutab DNA replikatsiooni DNA polümeraasi termostabiilsuse järgi. Protsessi eripära ja kasutatava polümeraasi ensüümi täpsus võib suuresti mõjutada PCR reaktsiooni tõhusust ja tulemuslikkust. Merck molekulaarbioloogia spetsialistid  töötavad selle kallal, et arendada uusi ja kõige arenenumaid polümeraase, mis vastaksid klientide vajadustele ja säästaksid nende aega ja ressursse.

Transfektsioon ja valgu ekspressioon

Imetajate või putukate rakkude rekombinantsete valkude edukas eraldamine nõuab transfektsiooni protokolle, mis maksimeeriksid transfektsiooni tõhusust, vähendaksid tsütotoksilisust ja tingiks soovitud tasemel valguekspressiooni. Merck tunnistab, et pole ühte lahendust, mis rahuldaks kõiki transfekteerimise vajadusi. Seega pakume erinevaid transfekteerimisreagente, mida vajate eksperimentideks.

Kasutades Merck valgu ekspressiooni platvorme, saate valida valke, mida soovite uurida. Teid ei sega piiranguid, nagu lahustuvus, tõhusus või mürgisus. Novagen® kloonimise ja rekombinantsete valkude ekspressiooni tehnoloogia abil võimaldab Merck uurida ka kõige keerulisemaid geenide toodete funktsioone.

SmartFlare™ elusrakkude RNA avastamine

Selle asemel, et uurida lüüsitud rakke, mingem üle elusrakkudele. Nii suudame ühendada proovide ettevalmistamise ja transfektsiooni toimingud. Elusrakkude RNA tuvastamine on nüüd võimalik ühe sammuga, kasutades inkubatsiooniks kohaliku RNA tuvastamiseks inertsete nanoosakestega tehnoloogiat.

SmartRNAplex™ microRNA profileerimise uuringud

Kasutades voolutsütomeetriat, tuvastatakse SmartRNAplex™ microRNA profileerimise uuringuga samaaegselt kuni 68 microRNA igas 96 proovis. SmartRNAplex™ microRNA uuringus kasutatakse patenteeritud Firefly™ tehnoloogiat, see aga põhineb unikaalselt kodeeritud hüdrogeeli osakestel, mille on loonud Firefly™ BioWorks. Firefly™ hüdrogeeli osakesed on hüdrofiilsed, bioinertsed, paindlikud ja poorsed, võimaldades vajalikel molekulidel hajuda ja ühinedes unikaalseteks nanokolmemõõtmelisteks ühendusteks. Selle tulemusena saadakse rohkem microRNA osakeste ühendusi, mis annavad teile maksimaalse signaali, suurema dünaamilise ulatuse ning vähenenud fooni.

Gazele 2013   Gazele 2015


© Biotecha UAB, Vilnius, Lithuania, 2013