UAB "Biotecha"

Antakalnio g. 36,
10305 Vilnius, Lietuva
tel: +370 5 270 9055 
El. paštas: info@biotecha.lt

Ohutuslahendused HPLC laboratooriumile

Kuidas maandada terviseriske HPLC laboratooriumis?

Kõikides laborites tuleb kahjulikele ainetele erilist tähelepanu pöörata. Laboratooriumide töötajad on iga päev keemiliste ainetega töötades harjunud pideva ohuga, nõnda ei mõtle nad sageli sellele ja eiravad kahjulikele ainetele kehtestatud ohutusnõudeid. Laborites võib näha fooliumiga kaetud elundipudeleid ja jäätmekonteinerites vedelevaid keemiliste ainete pakendikaasi. Aga kas tegelikult võib niimoodi töötada? Kuidas vähendada laboritöötajate terviseohte?

S.C.A.T. SafetyCap (ingl.) korgid lahustite hoidmiseks analüüsi- ja preparatiivsetes HPLC-s on ohutu ja praktiline lahendus. Nendel korkidel on sisendõhu klapp ja kuni kuus vedelikudüüsi.

 

 

Õhuklapp toimib kontrollklapina ja filtreerib sissetulevat õhku, blokeerides lahusti mürgised aurud nii, et need jääksid pudeli sisemusse ja aitaksid ära hoida saastunud õhu sattumist töötajate hingamisteedesse. Ka membraanfilter kaitseb pudelis olevat lahustit kokkupuute eest välisõhuga ja aitab ära hoida lahusti koostise muutust.

Tänu SafetyCapi düüsidele kinnituvad ühendustorud tihedalt ja lahustit saab tõrgeteta valada. SafetyCapi korke saab kergesti ümber tõsta muudele torusüsteemiga lahustipudelitele. Hermeetilised düüsiühendused välistavad lahusti saastumise ja aeglustavad segalahustite koostise muutuseid, mis võivad tulemusi mõjutada.

Tähtis on ka jäätmete ohutu kasutusest kõrvaldamine, sest jäätmekonteinerites võivad neist moodustuda kontrollimatud mürgised segud. S.C.A.T. SafetyWasteCap (ingl.) jäätmekorgid on tänu erineva läbimõõduga düüsidele väga tõhusad, sest ühe jäätmekonteineriga saab ühendada mitu eri süsteemi.

Ent kõige olulisem on, et jäätmekorkidel SafetyWasteCaps on aktiivsöe-heitgaasifilter, mis puhastab väljuvat õhku, vähendades nõnda laboratooriumi õhusaastet.

Täiustage kromatograafiatulemusi, vältides kogumisaja kahju, mis tekib lahustite kontsentratsiooni kõikumisest aurustumise ajal.

Hoiab tervist. S.C.A.T. SafetyCapsi korkide kasutamine võib oluliselt vähendada labori õhusaastet. Akrediteeritud laboratooriumides tehtud mõõtmised on näidanud, et õhusaaste väheneb ruumis 73%.

Säästab raha. S.C.A.T. SafetyCapsi korkide kasutamisega väldite keemiliste ainete leket ja äraviskamist. See on eriti tähtis, kui kasutatakse kalleid keemilisi aineid.

Optimeerib tööprotsesse. S.C.A.T.-i korke valmistatakse ilma kokku keerduvate torudeta, nii saab anumaid kiiresti vahetada ka mitme ühendusdüüsi kasutamise korral.

Hoiab keskkonda. Nende vahendite kasutamisega aitate kaasa looduskaitsele.

Kui HPLC laboris on ilmnenud näitajate ebatavalised hälbed, mis avalduvad järgmiselt: 

  • Tippude lõhenemine;
  • Esitippude moondus;
  • Mittespetsiifilised koostoimed;
  • Lisatipud;
  • Ainete kogumisaja tõuge;
  • Järsud kogumismuutused;
  • Baasliini ebastabiilsus;
  • Laiad tipud või tippude laienemine;
  • Eraldusvõime vähenemine.

Tõenäoliselt on põhjused seotud liikuva faasi koostise muutustega. Kui tavapärase töömeetodi puhul täheldatakse kõikide tippude muutust ühes suunas, näitab see muutuseid liikuva faasi lahustis. Selliseid muutuseid kutsub tavaliselt esile vähemalt ühe liikuva faasi komponendi vähenemine, mis tekib aurustumise või väära segamisprotseduuri tõttu.

Kui täheldatakse valitud tippude kogumisaja tõuget, on probleemi põhjus enamasti liikuva faasi pH ja puhvri kontsentratsioonis. Ioniseeritavate ühendite kogumisaeg võib olenevalt pKa-st muutuda kuni 10%, kui liikuva faasi pH muutub aeglaselt, s.t 0,1 pH ühiku kohta.

2020.09.20 23:09 Atspausdinta iš UAB "Biotecha" tinklalapio.
Adress: http://www.biotecha.lt/