Filtravimo įranga mėginių paėmimui

Vis didėjantis aplinkos užterštumas daro didelę įtaką pramoninei higienai, bei reikalauja tikslaus higieninių reikalavimų laikymosi vaistų, maisto produktų ir mechaninių bei elektrinių komponentų gamybos srityse. Naudodami Merck filtrus bei kitus produktus, skirtus kietųjų dalelių monitoringui, jūs prisidėsite prie pasaulinio aplinkos užterštumo sumažinimo. Prieš atliekant oro ar skysčio mėginių analizę, reikia surinkti, atskirti arba pašalinti nešvarumus. Mūsų patyrusių specialistų komanda padės išsirinkti jums tinkamus filtravimo elementus pagal mėginio pritaikymo būdą. Tai švirkštiniai filtrai, membranos, filtrų laikikliai bei kita filtravimo įranga.

Oro monitoringas
Gamybos metu į aplinką gali patekti pavojingos medžiagos, tokios kaip asbestas, alyvos garai, dujiniai fluoridai, aerozoliniai tirpikliai bei radioaktyviosios dalelės, kurios teršia orą bei kenkia aplinkai, todėl reikia tiksliai žinoti jų kiekius. Oro teršalų nustatymui mes siūlome visą reikiamą Merck įrangą bei filtrus, kurie palengvins oro mėginių paruošimą tolimesnei analizei.
Vandens monitoringas
Vandens teršalai, tokie, kaip mikroorganizmai, organinės, neorganinės cheminės medžiagos, metalai gali patekti į geriamąjį vandenį, požeminio vandens telkinius ir nuotekas. Šie teršalai gali turėti didelį neigiamą poveikį visiems gyviesiems vandens organizmams. Siekdami apsaugoti vandens telkinius nuo teršalų, rekomenduojame naudoti Merck membraninius filtrus, kurie sukurti tam, kad padėtų nuolat stebėti išmetamų teršalų kiekius bei palengvintų vandens mėginių paruošimą tolimesnei analizei.
Dirvožemio monitoringas
Dirvožemio mėginių paėmimas, paruošimas bei teršalų nustatymas, įskaitant sunkiuosius metalus, naftos angliavandenilius ir lakiuosius tirpiklius, naudojant Merck filtrus ir filtrų laikiklius taps daug tikslesnis. Merck pavojingų atliekų filtravimo sprendimai apima Zero Head Space Extractor sistemą mėginių ekstrakcijai, atitinkančią EPA toksiškumo charakteristikas, taip pat filtrus, laikiklius ir kolektorius, pritaikytus užtikrinti aukščiausius tolimesnės analizės rezultatus. Lyginant su instrumentine analize, Millex® švirkštiniai filtrai puikiai tinka mėginių paruošimui dėl mažų ekstrahuojamų medžiagų ir mažų analyčių surišimo membranų kiekių.
Kuro monitoringas
Nešvarus kuras gali sumažinti variklio galią, naudojamų degalų efektyvumą ir paspartinti pagrindinių dalių nusidėvėjimą. Aukštesnio slėgio naudojimas įpurškimo varikliuose bei iškelti aukštesni reikalavimai šiandieniniam dyzeliniam kurui, reikalauja kruopštaus kuro užterštumo stebėjimo. Naudodami Merck filtrus ir filtrų laikiklius, galėsite tiksliai išmatuoti degalų užterštumą bei palaikyti nepriekaištingą variklio veikimą, atitinkantį reikalavimus.
Hidraulinių skysčių monitoringas
Naudojamų skysčių užterštumas yra pagrindinė priežastis, sukelianti daugiau nei pusę visų hidraulinių sistemų gedimų. Merck filtrai padės jums sumažinti brangių ir pavojingų medžiagų netekimus bei gravimetrinės, mikroskopinės arba kolorimetrinės analizės pagalba nuolat stebėti hidraulinės sistemos užterštumo lygį.