UAB "Biotecha"

Antakalnio g. 36,
10305 Vilnius, Lietuva
tel: +370 5 270 9055 
El. paštas: info@biotecha.lt

Proovide ettevalmistamine

Valkude ja nukleiinhapete eraldamine, puhastamine, kontsentreerimine ja puhvri vahetamine on palju lihtsam kasutades ultrafiltratsiooni elemente, magnetosakesi, ekstraktsioonikomplekte ja teisi Merck vahendeid. Selle asemel, et analüüsida proovide ettevalmistamise protokolle, saate keskenduda tulemuste analüüsile.

Valgu eraldamine

Kui funktsionaalseteks või strukturaalseteks uuringuteks on vaja valgud puhastada, on esimene samm lõhkuda rakud ja eraldada valkude fraktsioonid. Mehaanilised, keemilised või ensüümidega töötlemise meetodid võivad mõjutada valkude terviklikkust ja aktiivsust või muul viisil põhjustada valkude degradatsiooni. Merck pakub kogu spektrit reagentidest ja ensüümidest, mis on vajalikud rakkude lagundamiseks ja valkude eraldumiseks.

Valkude puhastamine

Afiinsuspuhastamine põhineb spetsiifilisel koosmõjul, mille juures vajalikku molekuli mõjutatakse immobiliseeritud ligandiga. Merck pakub erinevaid vahendeid rekombinantse valgu afiinsuspuhastamiseks, antikehade puhastamiseks, nukleiinhapete puhastamiseks, valk-valk mõjuuuringuteks ja albumiiniide / IgG eraldamiseks vereseerumist või plasmast. Valgu puhastamine toimub väga lihtsasti ja kiiresti, kui kasutate PureProteome™ magnetosakeste süsteeme, millele on iseloomulik väike kogus mittespetsiifilisi sidemeid ja minimaalsed proovide kaod. Tavapärased valgupuhastusmeetodid nõuavad peenosakeste tsentrifuugimist, mille järel kaotame osa proovist. Magnetosakesed aga on isoleeritud magnetseisundis, mis võimaldavad puhvri täielikku eraldamist proovi kaotamata.

Valkude kontsentreerimine

Valmistades valku ette  downstream-analüüsiks, näiteks aktiivsuse või struktuuriuuringuteks, peab tagama, et valk oleks oma algolekus, lahustuvas vormis, lahustatud valitud puhvris ja sobiva kontsentratsiooniga. Merck membraanitehnoloogiad, sealhulgas tangentsiaalvoolu filtreerimine (TFF), mis põhineb eraldamisel, võimaldavad kiirelt ja lihtsalt teostada valgu kontsentreerimist, magestamist ja puhvri muutmist. Viimaks läbi taastavaid valkude uuringuid peate puhastama valgud nii, et need ei denatureeriks ega kaotaks oma ensüümilist aktiivsust ja muid vajalikke funktsioone. Pakume kiiret ja lihtsat filtreerimisviisi, mille abil valgu kontsentratsioon ja fraktsioneerimine muutub lihtsamaks.

Valgudialüüs

Keeruliste ja tundlike valguproovide kiireks ja õrnaks dialüüsiks kasutatakse D-Tube™ dialüsaatorit. D-Tube™ dialüsaator on topeltmembraaniga, nii saab proovi laotada suuremale alale ja viia dialüüsi läbi vaid 2–5 tunniga. Diafiltrimiseks saab kasutada Amicon® Ultra tsentrifugaalseadmeid. Amicon® Ultra sobib ideaalselt soolade, suhkrute, nukleotiidide ja lahustite (mitte vee alusel), samuti teiste madala molekulmassiga materjalide eemaldamiseks.

2020.09.20 23:09 Atspausdinta iš UAB "Biotecha" tinklalapio.
Adress: http://www.biotecha.lt/