Keskkonnamonitooring


Tahkete osakeste mõõtmisseadmed
Õhuosakeste loendamine on väga oluline näitaja kõrge riskiga toiduainete tootmise ja puhaste ruumide seireprogrammides. Osakeste mõõtmise andmed on vajalikud, et hinnata õhu kvaliteeti kontrollitavatest ruumides, mis peavad vastama ISO 14644, GMP ja EL lisa 1 nõuetele. Merck õhuosakeste mõõtmisseadmed vastavad JIS B 9921: 1997 ja ISO 21501 standardite nõuetele. Need on valmistatud roostevabast terasest või roostevabast terasest komponentidega plastikust. APC ErgoTouch ja APC ErgoTouch Pro 2 sobivad desinfitseerimiseks ja vastavad kõige rangematele hügieeninõuetele.
Aktiivne õhuseire
Merck pakub mitmeid erinevaid seadmeid õhuproovide kogumiseks toiduainete ja farmaatsiatööstustele. Merck õhuproovide võtmise seadmed võimaldavad klientidel valida neile sobiva kogumisprogrammi, samuti seadistada proovi kogumise aega. Vastavalt valitud seadmele saab klient kasutada kas standardseid petritasse, valmis söötmekassette või sertifitseeritud söötmelinte. Samuti on võimalik valida Eco süsteem, mis on ette nähtud kasutamiseks toidutööstuses, steriilsete tootmispiirkondade ja isolaatorite, plahvatusohtlike keskkondade või surugaasi testimiseks.
Passiivne õhuseire
Petri tassidel põhinev passiivne õhuseire on mittekriitilistes keskkondades sobiv valik. Seda meetodit, tuntud ka kui settimise või ladestumise meetod, kasutatakse õhus leiduvate mikroorganismide poolkvantitatiivseks loendamiseks. Merck Petri tassid võimaldavad jälgida mikrobioloogilist õhusaastet kogu tootmisprotsessi ajal. Iga tass on märgistatud andmete maatriksi triipkoodi, katalooginumbri, seerianumbri ja aegumiskuupäevaga. Petri tasse hoitakse toatemperatuuril.
Personali ja pealispindade seire

Merck pakub erinevaid lahendusi personali ja pealispindade kontrolliks, tagades puhtama tootmise ning vähendades toodete ja protsesside saastumist. Selleks on loodud agarikeskkonnad, kasutusvalmis keskkonnaga petritassid ja tampoonid (inglise keeles: swab), mis sobivad erinevatele pindadele.

Personali ja pealispindade seireks pakub Merck järgmisi tooteid:

  • Petritassid. Merck valmissöötmega petritassid sobivad ideaalselt puhaste ruumide, isolaatorite ja mittekriitiliste pindade testimiseks. Valikusse kuuluvad ka  neutraliseerijatega petritassid, mis neutraliseerivad desinfitseerimisvahendeid ja antibiootikume, seetõttu saame testida sanitiseeritud kuivasid pindasid.
  • Hycon® petritassid. Hycon ®  petritassid on suurepärane valik siledate ja karedate pindade mikrobioloogiliseks testimiseks.
  • Tampoonid ja plaadid. Merck tampoonid ja plaadid sobivad ideaalselt mikrobioloogiliseks testimiseks raskesti ligipääsetavates kohtades.
  • HY-RISE® testribad. HY-RISE ® testribad on suurepärane vahend pindade puhtuse kontrollimiseks.