Lisaseadmed- ja vahendid

Laboriseadmed 

Seadmed, mis on vajalikud mikrobioloogiliseks analüüsiks: laminaarkapid, inkubaatorid, kuivatuskapid, kolooniate loendurid, mikroskoobid, keskkondade ettevalmistamise seadmed, kaalud, pH-meetrid, veepuhastussüsteemid, autoklaavid, külmikud jne. 

Ühekordsed vahendid

Petri tassid, kolvid, katseklaasid, külviaasad ja -nõelad, dosaatorid, proovivõtunõud jne.