Tüüp I laborivesi

Vesi on üks kõige sagedamini kasutatavaid lahusteid laborites. Tihti moodustab vesi 99% kogu lahuse massist. Seetõttu on laboris kasutatava vee kvaliteet väga tähtis faktor, mis mõjutab proovide või testide kvaliteeti ja usaldusväärsust. Vastavalt laboriveele kehtivale standardile jagatakse vesi: tüüp I, tüüp II ja tüüp III klassi.

Ultrapuhas vesi (Ultrapure Water) olemasolevast veeallikast – kraaniveest või eelnevalt puhastatud veest (Elix, RiOs süsteemide, destilleeritud või DI veest).


Tüüp I – ultrapuhas vesi
Merck toodab veesüsteeme, mille toodanguks on ultra puhas vesi. Osa seadmed kasutavad toiteveena kraanivett, teised vajavad puhastatud vett  (Elix, RiOs süsteemide, destilleeritud või DI vett). Tootevalikus on väga erinevate funktsioonide ja tootlikkusega seadmed. Sobiva süsteemi valikul tuleb otsustada milline peaks olema toodetava vee kvaliteet, päevane vajadus, kasutatavale veele kehivad erinõuded ning seadme sobivust kinnitav dokumentatsioon.
Ultrapuhas vesi otse kraaniveest

Laboratooriumidele, kus ei ole puhta vee võimalust, pakub Merck kompaktseid süsteeme, mille abil saab puhast ja ultrapuhast vett otse kraaniveest. Süsteemil on mitu eelist: 

  • Täieliku veesüsteemi võimalus minimaalses ruumis mis tahes laboratooriumis, kus on kraanivesi.
  • Võimaldab kasutajale täieliku sõltumatuse, valides ise vee puhastusetapid ja lõpliku veekvaliteedi.

 Milli-Q® IQ 7003/05/10/15

Veepuhastussüsteem kõrgeima kvaliteediga I ja II kvaliteediklassi vee saamiseks otse kraaniveest. Tänu Elix® EDI tehnoloogiale, intuitiivsetele puuteekraanidele, Q-PODi® ja E-PODi® jaoturitele ning elavhõbedavabadele UV-lampidele ületab süsteem teie kõige nõudlikumaid ootuseid alates täiustatud produktiivsusest kuni väiksema keskkonnamõjuni.

www.merckmillipore.com

Milli-Q® Direct

Ühe seadmega saab nii RO (III kvaliteeditasemega) kui ka eriti puhta (I kvaliteeditasemega) vee otse joogiveest.

www.merckmillipore.com

Direct-Q®

Nende süsteemidega saab I kvaliteeditaseme (18,2 MΩ • cm 25 °C temperatuuri juures) ja III kvaliteeditaseme vett. Olenevalt vee vajadusest saab valida erinevaid süsteemi konfiguratsioone (3, 5 ja 8 l/h). III kvaliteeditasemega vee saab hõlpsalt 6 l siseanumast või 30/60 l välisanumast.

www.merckmillipore.com

Ultrapuhas vesi puhtast veest

Laboritele, kus saab valmistada puhast vett või kus on vaja suur kogus puhast vett ning väikesest kuni suure koguseni ultrapuhast vett, saab Merck pakkuda konkreetseid lahendusi.

Milli-Q® IQ 7000

See on mõistlik. See on intuitiivne. Süsteem on loodud nii, et töö oleks võimalikult meeldiv ja mugav. Ergonoomiline disain ja võimsad puhastusastmed tagavad kõrgeima ehk I kvaliteeditaseme vee järjepideva valmistamise. Milli-Q® IQ 7000 muudab teie tööd laboratooriumis.

www.merckmillipore.com

Milli-Q® IQ Element

Teadlastele, kes teevad selliste meetodite järgi nagu ICP-MS elementide jälgede leidmiseks ppt või sub-ppt tasemel analüüsi, on Merck Millipore loonud Milli-Q® IQ Elementi. Kasutatakse koos Milli-Q IQ-ga.

Milli-Q® Reference

Nende süsteemidega saab I kvaliteeditaseme (18,2 MΩ • cm 25 °C temperatuuri juures) vett.

www.merckmillipore.com

Synergy®

 

Need süsteemid on ette nähtud laboritele, millel on ligipääs puhastatud veele ja mis vajavad I kvaliteeditasemega vee saamiseks lokaalset süsteemi.

www.merckmillipore.com

Simplicity®

Veepuhastussüsteemi Simplicity® saab laboratooriumis ükskõik kuhu asetada. Selleks ei ole vaja spetsiaalset seadistust ega veevärgi-/kanalisatsiooniliitumist. Süsteemiga saab I kvaliteeditaseme (18,2 MΩ • cm 25 °C temperatuuri juures) vett.

www.merckmillipore.com

Super-Q®

Super-Q® on suure vooluga veesüsteem vee puhastamiseks pöördosmoosi, destilleerimise või deioniseerimise viisil juba puhastatud veest kuni I kvaliteeditasemeni. Süsteemiga Super-Q® puhastatud vesi vastab I kvaliteeditaseme ASTMi/CAPi/CLSI spetsifikatsioonile.

www.merckmillipore.com