Kontaktid

Biotecha Eesti OÜ

Liimi 1,
EE-10621 Tallinn, Eesti
Tel.: +372 6597101
Fax: +372 6597100
E-mail: yld@biotecha.ee     

Tüüp I laborivesi

Vesi on üks kõige sagedamini kasutatavaid lahusteid laborites. Tihti moodustab vesi 99% kogu lahuse massist. Seetõttu on laboris kasutatava vee kvaliteet väga tähtis faktor, mis mõjutab proovide või testide kvaliteeti ja usaldusväärsust. Vastavalt laboriveele kehtivale standardile jagatakse vesi: tüüp I, tüüp II ja tüüp III klassi.

Ultrapuhas vesi (Ultrapure Water) olemasolevast veeallikast – kraaniveest või eelnevalt puhastatud veest (Elix, RiOs süsteemide, destilleeritud või DI veest).

Tüüp I – ultrapuhas vesi

Merck toodab veesüsteeme, mille toodanguks on ultra puhas vesi. Osa seadmed kasutavad toiteveena kraanivett, teised vajavad puhastatud vett  (Elix, RiOs süsteemide, destilleeritud või DI vett). Tootevalikus on väga erinevate funktsioonide ja tootlikkusega seadmed. Sobiva süsteemi valikul tuleb otsustada milline peaks olema toodetava vee kvaliteet, päevane vajadus, kasutatavale veele kehivad erinõuded ning seadme sobivust kinnitav dokumentatsioon.

Ultrapuhas vesi otse veevõrgust

Merck toodab kompleksseid süsteeme, millest saadakse nii puhast, kui ka ultrapuhast vett otse veevõrgust. Süsteemil on mitu eelist:

  • võimalus paigaldada kogu veesüsteemi ka väikesesse ruumi;
  • nii puhas ja kui ja ultrapuhas vesi on lihtsasti kättesaadav;
  • annab kasutajatele vee puhastusetappide ja vee lõpliku kvaliteedi kohta kogu info.

Milli-Q Integral süsteem

Ultrapuhta vee tootmine kuni 200 l/päevas, puhta vee tootmine kuni 350 l/päevas.

Milli-Q Direct 8 ja 16 ultrapuhta vee süsteemid

Ultrapuhta vee tootmine kuni 200 l/ päevas, puhta vee tootmine kuni 350 l/ päevas.

Direct-Q 3, 5, 8 ultrapuhta vee süsteemid

Ultrapuhta vee tootmine kuni 10 l/ päevas, puhta vee tootmine kuni 150 l/ päevas

Ultrapuhas vesi eelnevalt puhastatud veest

Laboritele, kus on olemas võimalus valmistada puhast vett, saab Merck pakkuda järgnevaid lahendusi.

Milli-Q Advantage

Ultrapuhta veetootmine kuni 300 l/päevas.

Q-POD Element

Teadlastele, kes teostavad analüüse ppt või sub-ppt tasemel (Trace Element Analysis), kasutades selleks ICP-OES, ICP-MS või HR CS AAS, on Merck loonud Q-POD Element’i. Q-PODi kasutatakse koos Milli-Q Integral või Milli-Q Advantage seadmega. Q-POD Element’iga toodetud vesi võimaldab seademete baasjoone viia sub-ppt  tasemele.

Milli-Q Reference

Ultrapuhta vee tootmine kuni 200 l/päevas.

Synergy Ultra puhta vee süsteem

Ultrapuhta vee tootmine kuni 100 l/ päevas.

ICW300 vee süsteem

Otsene ultrapuhta vee tootmine Dionex ioonkromatograafiaks.

Simplicity Ultra puhta vee süsteem

Ultrapuhta vee tootmine kuni 5 l/päevas. Personaalne süsteem ökonoomseks ultrapuhta vee saamiseks, asendamaks ühekordseid puhta vee pudeleid.

Super-Q Ultrapuhta vee (I veekvaliteedi tase) kuni 12 000 l/ päevas. Piloot skaalal ja väiksemate tootmiste tarbeks.

Gazele 2013   Gazele 2015


© Biotecha UAB, Vilnius, Lithuania, 2013