Kontaktid

Biotecha Eesti OÜ

Liimi 1,
EE-10621 Tallinn, Eesti
Tel.: +372 6597101
Fax: +372 6597100
E-mail: yld@biotecha.ee     

Ühekordsed süsteemid

Tänu Mobius FlexReady süsteemile on kogu tootmisprotsess võimalik nii, et seda saab kasutada ühekordselt hõlbustades seega GMP nõuetele vastavust. See on eriti tähtis lahuste tootmisel ja säilitamisel, rakkude kasvatamisel, selitusprotsessides, ühekordsete kolonnidega kromatograafia protsessides, tangentsiaalsel filtreerimisel, viiruste kõrvaldamisel, produktide formuleerimisel ja villimisel.

Gazele 2013   Gazele 2015


© Biotecha UAB, Vilnius, Lithuania, 2013