Bioreaktorid

Applikon Biotechnology bioreaktorite süsteeme kasutatakse laialdaselt ja edukalt. Autoklaavitavaid klaasist bioreaktorite süsteeme kasutatakse kogu maailmas laboriuuringute standardina ning need on aluseks paljude biotehnoloogiliste ja farmaatsiatoodete arenduses.

Ühekordsed bioreaktorid
Ühekordsete bioreaktorite eelis seisneb selles, et neid saab märksa kiiremini tööks ette valmistada, seisakuaeg on lühem, valideerimine lihtsam ning toorainekasutus efektiivsem.
Micro bioreaktorid
MicroFlask (Duetzi järgi). Integreeritud, lihtne kasutada. Ökonoomse ja efektiivse tehnoloogia platvorm paljude mikroobiliikide kiireks töötluseks ja kasvatamiseks, klooniraamatukogude, mutandipankade ja rakukultuuride jaoks 24 või 96 kaevuga mikroplaatide kujul. Süsteem võimaldab ühel inimesel minimaalselt korduva töötlusega kasvatada ja testida samaaegselt tuhandeid mikroorganismiliike – kogu töötlus toimub paralleelselt 24 või 96 kaevus. Teie olemasoleva pöördloksuti tõhusam kasutus – aega kulub kuni 10 korda vähem. Hapniku edastuskiirust ja korratavust Erlenmeyeri kolvis võrreldes on kasvatuskvaliteet sama.
Mini-bioreaktorid
MiniBio bioreaktorid (kogumahuga 250 ml, 500 ml ja 1000 ml) vastavad laboratoorsete bioreaktorite (1–15 liitrit) madalama skaala tunnustele. MiniBio süsteemid on sama paindlikud kui laboratoorsed bioreaktorid. See tähendab, et MiniBio süsteeme saab rakendada nii, et need vastaksid mis tahes protsessi nõuetele. Tänu väiksemale mahule võtavad seda tüüpi bioreaktorid vähem ruumi ja nende hind kujuneb soodsam.
Foto-bioreaktorid
Viimasel ajal tehtud uuringud on näidanud, et taimi saab väga tõhusalt kasvatada valgusdioodide abil. Need tahke oleku lambid toimivad väikeste pooljuhtidena, mis genereerivad töötades valgust. Elemendid, millest diood on valmistatud, määravad selle valguskiirguse spektri. Neid seadmeid on palju aastaid täiustatud ning nüüdseks on need märksa suurema valgusintensiivsusega ja spetsiifilise lainepikkusega. Tänu nendele muudatustele kasutatakse taimede kasvatamiseks autonoomset valgusallikat.
Autoklaavitavad bioreaktorid

Applikon Biotechnology laboratoorsed bioreaktorid ja fermentaatorid asuvad tänu oma töökindlusele ja lihtsale kasutusele maailmaturu juhtpositsioonil. Need bioreaktorid ja fermentaatorid edestavad oma suurepärase kvaliteedi ja mobiilsuse poolest märkimisväärselt teiste valmistajate tooteid. Teadusuuringu käigu muutudes saab Applikoni laboratoorseid süsteeme uuendada.

Autoklaavitavad bioreaktorid jagunevad kahte rühma:

  • Klaasist bioreaktorid ja fermentaatorid, mille suurus on vahemikus 1–20 liitrit.
  • Roostevabast terasest bioreaktorid (Bio Clave), mille suurus on vahemikus 20–110 liitrit.
SIPi bioreaktorid

Laua-bioreaktorid. Lauale asetatavaid Applikoni SIP-bioreaktoreid (kohapealse steriliseerimisega) on nelja eri mahuga: 7, 15, 20 ja 30 liitrit. Põhitähelepanu on koondatud imetajate rakkude ja mikroorganismide uuringutele ning väikesemahulisele tootmisele. Lauale asetatavate SIP-bioreaktorite diapasoon on autoklaavitavate bioreaktorite (laboratoorsete uuringute ülemaailmse standardi järgi) skaala otsene suurendus. Kõik need SIP-süsteemid võtavad laboris vähe ruumi, need on GMP-kasutuseks üksikasjalikult dokumenteeritud ja nendega on kaasas põhjalik dokumendipakett valideerimise jaoks.

Piloot-bioreaktorid. Applikoni piloot-bioreaktorid on ette nähtud mikroorganismide ja rakukultuuride kasvatamiseks ning mahupõhiseks eristamiseks. Mikroorganismide SIP-bioreaktorite süsteemid (kohapeal steriliseeritavad) võivad olla 20-, 40-, 70- ja 140-liitrised. Rakukultuuride SIP-bioreaktorite süsteemid võivad olla 30-, 60- ja 130-liitrised. Peamine erinevus nende kahe sarja vahel on bioreaktorite küljejoonte suhe. Mikroorganismide süsteemi küljejoonte suhe on 3,0 ja rakukultuuride süsteemil 1,5 kogumahust.