Krüobioloogia

Krüobioloogia on rakkude, kudede või elundite külmutamis- ja hoiuprotsess väga madalal temperatuuril, säilitades nende elujõulisuse nii, et neid saaks tulevikus kasutada.

Ettevõtte Cryopal toodetavad bioloogiliste proovide säilitusanumad vastavad meditsiiniseadmete IIa klassi direktiivinõuetele. Cryopal toodab anumaid proovide krüosäilitamiseks vedelas lämmastikus ja lämmastikuaurus. Alla –130 °C temperatuur on bioloogiliste proovide jaoks eluliselt tähtis. Vedela lämmastiku temperatuur võib küündida –196 °C. Aga mis valida? Kas säilitamine vedelas lämmastikus või lämmastikuaurus? Igal meetodil on oma eelised.

Väikeses koguses bioloogilistele proovidele
Väikesemahulisi alumiiniumnõusid kasutatakse väikeste proovikoguste jaoks. Hoitakse vedelas lämmastikus. Sellistes anumates säilitatavaid proove on kerge leida ning ei ole vajadust kontrollida nende taset ega temperatuuri.
Suuremas koguses bioloogiliste proovide jaoks
Kasutatakse suuremaid vedela lämmastikuga täidetud anumaid, millel on automaattäitesüsteem, lämmastiku taseme kontrollsüsteem ja temperatuuriseiresüsteem.
Bioloogiliste proovide säilitamine vedela lämmastiku aurus
Proovide hoidmisel vedelas lämmastikus tekib ka mõningaid probleeme. Suureneb proovilt proovile kanduva patogeense saastatuse võimalus. Proovihoidiku asetamisel lämmastikku võib vedel lämmastik külmutamise ajal halvasti suletud proovitopsi sattuda. Siis võib tops proovi väljavõtmise järel lämmastiku aurustudes praguneda ning nõnda proovi kahjustada ja inimest vigastada. Kõike seda on võimalik vältida, kasutades bioloogiliste proovide säilitamiseks vedela lämmastikuga anumaid. Need anumad on projekteeritud nii, et neil on proovi sisse asetamiseks väikese läbimõõduga ava, tänu millele soojuse sattumine anumasse on hea vaakumsüsteemi abil olulisel määral vähendatud. Tänu soojuse vähesele ligipääsule on temperatuur anumas märkimisväärselt madalam kui standardses anumas. Mõnes kitsa kaelaga külmutis ulatub temperatuur kaane all –190 °C.
Krüobioloogiline tuba
Väga suure koguse bioloogiliste proovide säilitamiseks võib rajada krüobioloogilise toa. Krüobioloogilise toa projekteerimisel tuleks kõigepealt hinnata tänase ja homse päeva vajadusi. Selline tuba oleks kõige mugavam rajada hoone esimesele korrusele, siis ei oleks vaja suuri mahuteid liftiga transportida ja püsiva töörõhu säilitamine oleks mugavam. Põrandamaterjalidele ja ventilatsioonile kehtivad teatud ohutusnõuded. Suurt tähelepanu pööratakse krüobioloogilise ruumi uksele. Et lämmastikuaur on värvitu ja maitsetu gaas, siis krüoruumis on kindlasti vajalik hapnikuseire! Hapnikumonitorid tuleb paigaldada sobivasse kohta ning kõiki krüoruumis olevaid süsteeme tuleb pidevalt jälgida ja valvata.