Kiire mikrobioloogia


Mikrobioloogiline testimine

Milliflex® mikrobioloogia kiirmeetod  põhineb Milliflex® filtreerimistehnoloogial, ning on kasutuses mikroorganismide kvantitatiivseks määramiseks. Milliflex® Quantum süsteem põhineb fluorestsentsavastamisel, Milliflex® Rapid System – ATP mõõtmismeetodil. Mõlemad süsteemid sobivad kiireks biokoormuse testiks (mikroorganismide üldarvu määramiseks). 

Süsteemis Milliflex® Quantum kasutatakse standardset membraanfiltreerimise tehnoloogia ja kiiret ensüümilist fluorestseerivat värvimise meetodit täpseks kvantitatiivseks elusmikroorganismide tuvastamiseks filtreeritavates proovides. Süsteem tuvastab mikroobide kolooniad palju varem, kui nad muutuvad nähtavaks palja silmaga ning vähendab oluliselt uuringu kestust, võrreldes tavaliste mikrobioloogiliste meetoditega. Süsteem Milliflex® Quantum ei hävita leitud mikroorganismide kolooniaid, seetõttu saab neid hiljem vajadusel identifitseerida. 

Milliflex® Rapid– automatiseeritud süsteem mikroorganismide kiireks tuvastamiseks ja arvutamiseks ning määramiseks filtreeritavates proovides, mis on võetud tootmisprotsessi käigus. Süsteem Milliflex® Rapid põhineb adenosiintrifosfaadi (ATP) bioluminestsentsel tehnoloogial, mis tagab kiiremad ja usaldusväärsemad katsetulemused kui traditsioonilised mikroobilise saaste tuvastamise meetodid. Milliflex® Rapid suudab selgelt eristada aeglase ja kiire kasvuga mikroorganisme, samuti nende suuruse ja ATP koguse erinevusi veeproovides.

Mükoplasma tuvastamine

Laialt levinud ja sagedane probleem erinevates rakukultuurisüsteemides on nakatumine mükoplasmadega. Need mikroorganismid on suhteliselt väikesed (0,2–0,3 µm) ja neil puudub rakusein ning seetõttu ei ole nad penitsilliini ja paljude teiste antibiootikumide suhtes tundlikud. See võimaldab neil kasvada toitekeskkonnas, näitamata mingeidki märke bakteriaalsest saastumisest. Bioreaktorite saastumine võib kaasa tuua suuri ajalisi, materiaalseid ja rahalisi kulusid, kui seda ei tuvastata protsessi alguses. Mükoplasmaline saastumine biofarmaatsia tootmises on üks peamisi partii riknemise põhjusi. Seetõttu on oluline, et saastumist kontrollitaks tootmisprotsessi erinevates etappides. Merck pakub kiire mükoplasma tuvastamiseks usaldusväärseid lahendusi, mis põhinevad reaalaja transkriptsiooni soodustatud amplifikatsioonil (inglise k Real-Time TMA) tehnoloogial.

Merck MilliPROBE® süsteem aitab kiiresti ja tõhusalt tuvastada mükoplasmad bioreaktoris tootmisprotsessi varajases staadiumis. Selle süsteemi abil saate tulemused kätte nelja tunni jooksul, samas kui tavapäraste meetoditega saadakse vastus alles 28 päeva pärast. See võimaldab saastuse palju varem täpselt määratleda, piirata selle mõju ja vähendada seisakutele kuluvat aega. 

Patogeenide tuvastamine

Patogeenide tuvastamiseks igapäevatöös on väga tähtis testi paindlikkus, kasutuslihtsus, usaldusväärsus, kiirus ja tulemuste täpsus. Patogeenide kiireks tuvastamiseks pakub Merck veetustatud kasvukeskkonda ning immunoloogilisi külgvoolu teste.

Merck dehüdreeritud kasvukeskkonnad toodetakse unikaalse granuleerimistehnoloogia järgi, mis vastab tööstuse kõrgeimatele standarditele ja tagab toodete ohutuse. Peamised veetustatud toitekeskkonna omadused on: turvalisus (minimaalne allergeenide ning allergiliste reaktsioonide risk), kiire lahustuvus vees, usaldusväärsus (koostisosade homogeensus tagab tulemuste usaldusväärsuse ka väikestes keskkonnakogustes).

Merck lateraalvoolu testid on kiiremad ja mugavamad kui tavalised analoogid. Kasutades neid koos meie granuleeritud keskkondadega, tagate optimaalsed testitulemused. Singlepath® E. coli O157, Singlepath®, Salmonella, Campylobacter ja Duopath Singlepath® Verotoxins kiirtestid on kinnitatud AOAC-RI poolt. Patogeenide tuvastamisel saate Merck immunoloogilisi lateraalvoolu teste kasutades lõpptulemused juba 20 minuti pärast.