Tsentraliseeritud süsteemid

Veepuhastussüsteemis puhastatud ja jaotusaasas ringleva deioniseeritud vee kvaliteet vastab igas tarbimispunktis II kvaliteeditasemega puhastatud vee (purified water) nõuetele LST EN 3696 analüüsi järgi

Deioniseeritud vee puhastus- ja jaotussüsteem paigaldatakse vastavalt ISPE farmaatsiainseneeria kirjeldustele. Süsteem on komplekteeritud nii, et selle hooldus oleks minimaalne ja see töötaks täisautomaatsel režiimil. Kõik süsteemi töörežiimi, tööparameetrite, käituse ja hooldusega seotud teated kuvatakse süsteemi ekraanil.