Centralizuotos sistemos

Vandens gryninimo sistemoje išgryninto bei distribucinėje kilpoje cirkuliuojančio dejonizuoto vandens kokybė kiekviename vartotojo taške atitinka reikalavimus keliamus II kokybės lygio švariam vandeniui (purified water) pagal: LST EN 3696 analizės vanduo

Dejonizuoto vandens gryninimo ir distribucijos sistema įrengiama vadovaujantis ISPE  farmacijos inžinerijos aprašais. Sistema sukomplektuota taip, kad jos priežiūra būtų minimali ir ji dirbtų pilnai automatiniame režime. Visi pranešimai susiję su sistemos darbo režimu ir darbiniais parametrais, eksploatacija bei aptarnavimu matomi sistemos ekrane.