Laminarinės spintos

Biologinio saugumo laminarinės traukos spintos 

NuAire biologinio saugumo laminarinės traukos spintos naudojamos personalo, produktų ir/arba aplinkos apsaugai, kai siekiama optimalios produkto kokybės kontrolės, mažinant išorinio poveikio potencialą. Naudodami ergonomiško dizaino biologinio saugumo laminarines spintas, Jūs pagerinsite laboratorinių saugos metodų ir procesų tikslumą. Rekomenduojama nustatyti kiekvieno laboratorinio metodo, laboratorinės įrangos ir inžinerinio proceso biologinio saugumo lygį. Kad būtų galima lengviau kontroliuoti infekcijų sukėlėjus, buvo apibrėžti keturi biologinio saugumo lygiai. 

I biologinio saugumo lygio laminarinės spintos yra skirtos darbuotojų ir aplinkos apsaugai, tačiau nėra skirtos produkto apsaugai. Oro judėjimas spintoje vyksta panašiai, kaip cheminės traukos spintoje, bet paprastai turi ribotą fiksuoto darbo prieigos angą ir šalinamas oras turi būti filtruotas HEPA filtru. I biologinio saugumo lygio laminarinės spintos skirtos mikrobiologiniams tyrimams su mažos ir vidutinės rizikos veiksniais. Be to, darbo zona, kuri paprastai yra daug mažesnė nei cheminės traukos spintoje, yra pritaikyta darbui su biologinės kilmės medžiagomis, kur procesuose yra saikingai naudojami lakieji skysčiai bei netinka recirkuliacinės spintos. 

Pasirenkant II biologinio saugumo lygio laminarines spintas, reikia atsižvelgti į nemažai veiksnių, tokių, kaip naudojamos medžiagos, jų kiekiai bei spintoje atliekamos procedūros. Taip pat reikia atsižvelgti į rizikos vertinimu grindžiamus reikalavimus priemonėms, spintos įrengimo vietai bei mechaninės oro išmetimo/ tiekimo sistemos įrengimui laboratorijoje. NuAire II biologinio saugumo lygio laminarinės traukos spintos dar yra klasifikuojamos pagal tipus: A2, B1, B2. 


A2
NuAire II biologinio saugumo lygio A2 tipo laminarinės spintos skirtos užtikrinti darbuotojų, produktų ir aplinkos saugumą. Siekiant optimalios produkto kokybės kontrolės yra mažinamas produkto ir personalo poveikis biologiniams arba cheminiams agentams. Taip yra sumažinamas rizikos lygis mokslinių tyrimų rezultatams bei vaistų gamybos operacijoms.
B1
NuAire II biologinio saugumo lygio B1 tipo laminarinės spintos išmeta 70% oro srauto. B1 tipo laminarinės traukos spintos gali būti naudojamas darbui su lakiosiomis nuodingomis cheminėmis medžiagomis ir itin mažais kiekiais radionuklidų, kurie yra naudojami mikrobiologiniams moksliniams tyrimams, jei jie atliekami tiesioginiame išmetimo sraute, arba dirbama su cheminės medžiagomis ar radionuklidais, kurie netrukdo darbui su grįžtančio oro srautu.
B2

NuAire II biologinio saugumo lygio B2 tipo laminarinėje spintoje vertikali laminarinė srovė sudaryta iš laboratorijos oro ar tiekiamo iš išorės oro. Visas išmetamas oras yra filtruojamas HEPA filtru. Visuose užterštuose ortakiuose ir tiekiamosiose ventiliacijose yra palaikomas neigiamas slėgis. B2 tipo biologinės saugos laminarinės spintos gali būti naudojamos darbui su lakiosiomis toksinėmis cheminėmis medžiagomis ir radionuklidais, kaip ir reikalaujama mikrobiologinių tyrimų aprašymuose.