Projektavimas


Idėja
Kiekviena mūsų įrengiama laboratorija prasideda nuo idėjos. Bendraujant su klientu išsiaiškiname poreikius: reikalingų darbo vietų skaičių, laboratorijoje atliekamų darbų subtilybes, pasiūlome reikalingą įrangą ir laboratorijos saugumą užtikrinančius elementus, baldus bei traukos ir saugos spintas.
Projektavimas
Paruošiamas laboratorijos įrengimo projektas bei 3D vizualizacijos-brėžiniai, kuriuose suderinama pastato, laboratorinių baldų ir reikalingos įrangos visuma. Atsižvelgiama į pastato ventiliaciją, vandens bei dujų sistemas, parenkami tinkamų išmatavimų baldai ir jie ergonomiškai išdėstomi erdvėje. Su galutiniu vartotoju aptariama baldų spalvinė gama, suderinamos saugumą užtikrinančios priemonės.
Biudžetas
Pagal suderintą projektą yra paskaičiuojamas biudžetas.
Gamyba

Prieš pradedant baldų gamybą atliekamas esamos patalpos įvertinimas, patikrinamos komunikacijos, su gamintoju suderinami galimi nestandartiniai sprendimai, pakoreguojami ir suderinami pradiniai brėžiniai.

Mūsų atstovaujamas baldų gamintojas Merci pagamina baldus, kurie atitinka EN standartus, saugos normas ir yra kokybiški bei patvarūs.
Montavimas
Baldų montavimą atlieka kvalifikuoti, gamintojo apmokyti inžinieriai. Laboratorijoje pajungiamos visos reikiamos komunikacijos, suinstaliuojama reikalinga įranga. Patikrinamas traukos spintų veikimas, dujų ir skysčių sistemų sandarumas.
Apmokymas
Laboratorijos personalas yra apmokomas efektyviai ir saugiai naudotis laboratorijoje esančia įranga, baldais, traukos spintomis bei saugumą užtikrinančiomis priemonėmis. Pateikiami saugaus darbo ir priežiūros dokumentai.
Techninis aptarnavimas
Atsiradus techniniams nesklandumams kvalifikuoti inžinieriai pasiruošę atvykti ir pašalinti trukdžius. Esant poreikiui atliekama periodinė prietaisų ir įrangos patikra.