Klinikinės sistemos

Vanduo yra vienas iš dažniausiai naudojamų tirpiklių laboratorijoje. Kai kuriais atvejais vanduo sudaro daugiau nei 99% visos tirpalo masės. Todėl laboratorijoje naudojamo vandens kokybė yra kritinis faktorius, lemiantis atliekamų bandymų ar testų kokybę bei patikimumą. Pagal išgryninimo kokybę vanduo yra skirstomas į: I vandens kokybės lygis, II vandens kokybės lygis, III vandens kokybės lygis. Taip pat išskiriama atskira, analizatoriams skirtų, vandens sistemų grupė.

Merck siūlo pilną spektrą vandens valymo sistemų, atitinkančių mažus poreikius, bet dideliais kiekiais. Šios sistemos yra suderinamos su bet kokiu analizatoriumi, yra ekonomiškos, paprastos naudoti, taupančios vandenį ir gerinančios produktyvumą bei rezultatus.