Higiēnas kontrole

Merck HY-LITE® sistēma ir vienkārši izmantojama, ātra un uzticama testēšanas sistēma, kas paredzēta tīrīšanas procesu kvalitātes novērtēšanai pārtikas un dzērienu rūpniecībā. Noteikšana balstīta reakcijā ar luciferīnu / luciferāzes reaģentu buferšķīdumā. Kvantitatīvi tiek noteikts ATP (adenozīna trifosfāts), kas ir visās bioloģiskas izcelsmes atliekās. Gaisma, kas izdalās reakcijas laikā (bioluminescence), tiek noteikta ar HY-LITE ® luminometru. Šī ATP noteikšanas metode īpaši plaši tiek izmantota pārtikas rūpniecībā tīrības kvalitātes nodrošināšanai.

Ar Merck HY-RiSE® komplekta palīdzību var ātri noteikt organiskas izcelsmes netīrumus, pat tad, ja apskatot virsma šķiet pilnīgi tīra. Laikus konstatējot neredzamas bioloģiskas izcelsmes atliekas, tīrīšanu var veikt atkārtoti bez negatīvas ietekmes uz pašu procesu. Lietojot šo komplektu, nav nepieciešami papildus analītiskie instrumenti. HY-RiSE® mēra nikotinamīda adenīna dinukleotīdus (NAD, NADH) un to fosfātus. Šie savienojumi sastopami dzīvās šūnās, ieskaitot mikroorganismus un pārtiku vai pārtikas atliekas.