Filtreerimisseadmed proovide võtmiseks

Suureneval keskkonnareostusel on oluline mõju tööhügieenile, kuna see seab erilised nõuded hügieeni järgimisele ravimi-, toiduainete- ja mehaaniliste ja elektriliste komponentide tootmise valdkonnas. Kasutades Mercki kõvade osakeste seirefiltreid ja muid tooteid, annate oma panuse globaalse keskkonnareostuse vähenemisele. Enne õhu või vedeliku proovide analüüsimist, tuleb koguda kokku, lahutada või eemaldada mustus. Meie kogenud spetsialistide meeskond aitab teil valida sobivad filtreerimiselemendid vastavalt proovi rakendusviisile. Selleks on süstalfiltrid, membraanid, filtrite hoidikud ja muud filtreerimise seadmed.

Õhuseire
Tootmisel võib keskkonda sattuda ohtlike materjale, nagu asbest, õliaur, gaasfluoriidid, aerosoolide lahustid ja radioaktiivsed osakesed, mis saastavad õhku ja kahjustavad keskkonda, seetõttu on vaja täpselt teada, milline on nende kogus. Õhusaasteainete tuvastamiseks pakume kõiki vajalikke Mercki seadmeid ja filtreid, mis aitavad lihtsustada õhuproovide ettevalmistust edasiseks analüüsiks.
Veeseire
Vee saasteaineid, nagu mikroorganismid, orgaanilised, anorgaanilised kemikaalid, metallid, võivad sattuda joogivette, põhjavette ja kanalisatsiooni. Need saasteained võivad negatiivselt mõjutada kõiki veeorganisme. Selleks, et kaitsta veekogusid reostuse eest, soovitame kasutada Mercki membraanfiltreid, mis on loodud selleks, et aidata jälgida heitkoguste taset ja mis lihtsustavad veeproovide ettevalmistamist edaspidiseks analüüsiks.
Pinnaseseire
Mullaproovide võtmine, ettevalmistamine ja saasteainete, sealhulgas raskmetallide, nafta süsivesinike ja lenduvate lahustite määramine on Mercki filtreid ja filtrihoidikuid kasutades palju täpsem. Mercki ohtlike jäätmete filtreerimislahendused hõlmavad Zero Head Space Extractori proovide ekstraheerimissüsteemi, mis vastab EPA toksilisuse omadustele, samuti filtreid, hoidikuid ja kollektoreid, mis aitavad tagada edaspidise analüüsi täpseima tulemuse. Võrreldes instrumentaalse analüüsiga, sobivad Millex® süstlafiltrid väikeste ekstraheeritavate materjalide ja analüütide sidumismembraanide koguste tõttu ideaalselt proovide ettevalmistuseks.
Kütuseseire

Must kütus võib vähendada mootori võimsust, kasutatava kütuse efektiivsust ja kiirendada põhiosade kulumist. Kõrgema surve kasutamine sissepritsemootorites ja esitatavad kõrgemad nõudmised tänapäeval kasutatavale diislikütusele nõuavad kütuse saastumise täpsemat jälgimist. Kasutades Mercki filtreid ja filtrihoidjaid, saate täpselt mõõta kütuse reostust ja säilitada laitmatu, nõuetele vastava mootori töö.

Hüdrauliliste vedelike seire
Kasutatavate vedelike saastumine on peamine põhjus, mis tekitab enam kui pooled kõigist hüdrosüsteemide riketest. Mercki filtrid aitavad teil vähendada kulukate ja ohtlike materjalide kadusid ja gravimeetriliste, mikroskoopiliste või kolorimeetriliste analüüside abil jälgida hüdrosüsteemi saastumise taset.