Kromatograafiatehnika

HPLC käigus kantakse segu komponendid statsionaarse faasi ajal liikuva faasi vooga üle ja eraldamine põhineb proovi komponentide migratsioonikiiruse erinevustel. Sellepärast sõltub analüüsitavate ainete laadist nii meetod kui ka HPLC-süsteemi valik

Analüüdi peamised tunnused:

MOLEKULMASS mõjutab statsionaarse faasi pooride suurust

LAHUSTUVUS määrab HPLC režiimi, statsionaarse faasi keemia ja eluendi.

KONTSENTRATSIOON JA MAATRIKS määravad tuvastusparameetrid ja kolonni mõõtmed. 

Analüütide lahustuvus määrab HPLC režiimi. Elutroopsed sarjad kirjeldavad lahusti langust kõige sagedamini kasutatavatel kromatograafiarežiimidel – normaalse ja pöördfaaside kromatograafia korral.

Analüütiline kromatograafia

KNAUER AZURA vedelike analüütilise kromatograafia HPLC ja UHPLC süsteem on loodud teie töö lihtsustamiseks ja aitamiseks. Ükskõik, kas teete harilikku/rutiinset analüüsi või teil on erilised eristusülesanded, AZURA süsteemid sobivad mitmesuguste analüütiliste katsumuste ületamiseks. Süsteemi parima konfiguratsiooni leidmiseks on võimalik valida mitmesuguste gradiendi kujundamistehnoloogiate ja deebitite seast.

Preparatiivne kromatograafia

Preparatiivse kromatograafia peamine eesmärk on eraldada, puhastada ja koguda kokku sihtühendid. Preparatiivsed kohaldused tehakse tihtipeale kõigepealt analüütilisel tasemel ja need tuleb skaala suurendamiseks optimeerida. Soovitavast skaalast lähtuvalt erinevad preparatiivse süsteemi nõuded eluendivoo, proovi injektsiooni, kolonni ja detektsiooni poolest.