Proovide ettevalmistamine ja töötlemine

Proovi ettevalmistamine võib baseeruda erinevatel meetodil ja hõlmab teinekord suurema osa analüüsiajast. Proovi mittenõuetekohane ettevalmistamine võib mõjutada selle puhtust ning seeläbi ka analüüsitulemus. Meie aitame valida ettevalmistamiseks sobiva ja optimaalse viisi, tagades usaldusväärse analüüsitulemuse. Pakume proovide termiliseks töötluseks, segamiseks, homogeniseerimiseks, destilleerimiseks, puhastamiseks, filtreerimiseks, steriliseerimiseks jne. vajalikke seadmeid proovi ettevalmistuse kõikideks etappideks.

  • Pakume kuumutusahjusid ning suurt hulka erinõusid (aurutamisnõud või tiigleid), mida võib kasutada kõrgel temperatuuril.  

Segamine, homogeniseerimine, vahustamine.
Proovi peenestamine, segamine, homogeniseerimine. Homogenisaatorid, suspendeerivad segamisnõud, šeikerid, blenderid, magnetsegistid.
Vedelike pipeteerimine ja säilitamine

Klaas ja plastik pipetid, Pasteuri pipetid, seroloogilised pipetid, gradueeritud ja gradueerimata pipetid, steriilsed ja mittesteriilsed pipetid. Automaatpipetid, elektroonilised pipetid, abivahendid, pipetiotsikud, dosaatorid.

  • Mikrotsentrifuugid, lauatsentrifuugid, tsentrifuugitopsid. Kõik vahendid loodud selleks, et lihtsustada kvaliteetset sedimentatsiooniprotsessi.
  • Lahustatud toiduaineid on enamasti raske filtreerida, kuna neis on suur kogus kuivaineid. Siiski on see (enamasti) teostatav kui valida õige meetod ja protseduur. Filtreerimisvahendid valitakse, võttes arvesse filtreeritavate toodete koostist, hilisemat kasutust ja edaspidist analüüsimeetodit. Pakume tangentsiaalse ja ristsuunalise filtreerimise vahendeid, membraan- ja eelfiltratsiooni (depth filter) vahendeid, steriilse ja mittesteriilse filtreerimise seadmeid, süstlafiltreid,
Kaalumine
Tehnilised - ja analüütilised kaalud, mis sobivad kasutamiseks raske- ja  toidutööstuses, farmaatsias samuti analüütilistes laborites. Vajadusel  taatleme ja lisame ka tüübikinnitust tõendavad dokumendid.