Mėginių paruošimas ir apdorojimas

Mėginio paruošimas gali būti atliekamas skirtingais būdais ar metodais ir tai gali užimti didžiąją dalį tyrimo laiko. Prastas, netinkamas mėginio paruošimas gali būti pagrindine klaida, kuri įtakos mėginio švarumą bei sekančių analizių rezultatus. Taigi, mes padėsime pasirinkti tinkamą mėginio paruošimo būdą, kad jis būtų optimalus, siekiant užtikrinti patikimą tolesnę analizę. Mes siūlome visą reikiamą įrangą mėginių terminiam apdorojimui, maišymui, homogenizavimui, distiliavimui, gryninimui, filtravimui, sterilinimui ir kt., kuri reikalinga visose mėginių paruošimo stadijose.

Kaitinimas
Mes siūlome kaitinimo krosnis, kurios naudojamos bendrosios paskirties terminio apdorojimo programose, bei daugybę joms skirtų talpų (garinimo indų ar tiglių), tinkamų naudoti aukštoje temperatūroje.
Maišymas, homogenizavimas, plakimas
Mėginio smulkinimas trynimo, maišymo, homogenizavimo būdu. Homogenizatoriai, pakabinamos maišyklės, purtyklės, plaktuvai, magnetinės maišyklės.
Skysčių paėmimas ir laikymas
Stiklo ir serologinės pipetės skysčių paėmimui, gali būti graduotos ir negraduotos, sterilios ir nesterilios. Automatinės pipetės, elektroninės pipetės, Pastero pipetės, pipečių priedai, pipečių antgaliai, dozatoriai.
Centrifugavimas
Mikro centrifugos, stalinės centrifugos, mėgintuvėliai centrifugoms. Visi reikmenys skirti tam, kad palengvinti Jūsų kokybišką centrifugavimo procesą.
Filtravimas
Ištirpintus maisto produktus dažnai yra labai sunku filtruoti dėl juose esančio didelio sausųjų medžiagų kiekio. Filtravimo priemonės parenkamos atsižvelgiant į filtruojamų produktų sudėtį, panaudojimą bei toliau naudojamos analizės metodą. Tai popieriniai filtrai, stiklo pluošto filtrai, širkštiniai filtrai.
Svėrimas
Analitinės, precizinės ir paprastos laboratorinės svarstyklės skirtos maisto pramonei, farmacijai, laboratorijoms. Visi svėrimui reikalingi priedai.