HPLC kolonėlės ir sorbentai

Efektyviojoje skysčių chromatografijoje (HPLC) ir ypač didelio efektyvumo skysčių chromatografijoje (UHPLC) naudojamos skystos judrios fazės, kad mėginio komponentai būtų transportuojami per kolonėlę, pakrautą kieta medžiaga/stacionaria faze. Chromatografijos „režimą“ paprastai apibrėžia tam tikros stacionarios fazės ir tam tikros judrios fazės tipo derinys. Norint gauti chromatogramą, kuri būtų tinkama kokybiniams ar kiekybiniams tikslams, parametrai, kuriuos reikia optimizuoti, yra modifikuotų stacionarių fazių chemija, kolonėlės matmenys ir dalelių bei porų dydžiai.
 

TSKgel chromatografinės kolonos
Tosoh Bioscience siūlo pakrautas kolonas ir birius sorbentus (bulk) su prekių ženklais TSKgel®, TOYOPEARL® ir ToyoScreen®. Tęsdami darbus, kurie prasidėjo įvedus vieną iš pirmųjų SEC (Size exclusion chromatography) kolonėlių 1976 m., Tosoh Bioscience siūlo specialią GPC (gelio prasiskverbimo chromatografijos) analizės sistemą - EcoSEC GPC System.
Daugiau: www.ecosec.eu
 
Tosoh Bioscience siūlo TSKgel kolonas, skirtas naudoti su įprastomis HPLC ir UHPLC sistemomis, kad atitiktų jūsų analizės poreikius. TSKgel UHPLC ir HPLC kolonos yra pagrindinės kolonos biomolekulėms atskirti biofarmacijos pramonėje. Taikymo sritis yra nuo tikslinių baltymų apibūdinimo atliekant tyrimus iki kokybinės analizės baltymų terapijoje.
 
TSKgel produktų linijoje yra kolonos skirtos beveik visiems HPLC režimams, įskaitant dydžio išskyrimo, jonų mainų, atvirkščių fazių, hidrofobinės sąveikos, giminingumo ir normalių fazių / HILIC.
Spustelėkite kiekvieną žemiau pateiktą režimą, kad pamatytumėte trumpą paskaitą, įskaitant animuotą vaizdo įrašą, taip pat įvairias TSKgel kolonas, siūlomas tam režimui.
 

 Chromatogrfaijos režimas 

 Analizuojami junginiai 

Dydžio išskyrimo chromatografija »

Gamtiniai (biopolimerai), sintetiniai polimerai

Jonų mainų chromatografija »

Krūvį turintys junginiai

Atvirkščių fazių chromatografija »

Santykinai hidrofobiniai junginiai, neutralūs, silpnos rūgštys, silpnos bazės

Hidrofobinės sąveikos chromatografija »

Hidrofobinės biomolekulės

Hidrofilinės sąveikos chromatografija »

Stipriai poliniai junginiai

Afininė/giminingumo chromatografija »

Angliavandeniai, baltymai, specifiniai antigenai